Ring

Bläck och färgpenna på papper, 12×15 cm. Gjord under Inktober 2019.

Läs mer

Kollage i blandteknik med akryl, 35×50 cm. Gjord år 2019.

Läs mer

Oljepasteller på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2019.

Läs mer

Oljepasteller på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2019.

Läs mer

Oljepasteller på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2019.

Läs mer

Färgpennor på papper, 30×21 cm (A4). Gjord år 2019.

Läs mer

Oljepastell på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2019.

Läs mer

Färgpennor på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2018.

Läs mer

Akryl på duk, 50×70 cm. Gjord år 2016.

Läs mer

Akryl på duk, 50×70 cm. Gjord år 2016.

Läs mer