Promarkers på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2014.

Läs mer

Promarkers på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2013.

Läs mer

Täckfärg på papper, 30×21 cm (A4). Gjord år 2013.

Läs mer

Täckfärg på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2013.

Läs mer

Akvarell på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2013.

Läs mer

Färgpennor på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2013.

Läs mer

Täckfärg på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2012.

Läs mer

Täckfärg på papper, 30×42 cm. Gjord år 2012.

Läs mer

Täckfärg på papper, 40×48 cm. Gjord år 2012.

Läs mer

Täckfärg på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2012.

Läs mer