Ancient

Bläck och färgpennor på papper, 12×15 cm. Gjord under Inktober 2019.

Färgpennor på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2019.

Färgpennor på papper, 15×21 cm (A5). Gjord år 2019.

Färgpennor på papper, 30×21 cm (A4). Gjord år 2019.

Färgpennor på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2019.

Färgpennor på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2019.

Färgpennor på papper, 30×21 cm (A4). Gjord år 2019.

Färgpennor på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2018.

Färgpennor på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2019.

Färgpennor på papper, 21×30 cm (A4). Gjord år 2019.